BIOGRAFIE

De biografie van Charles Joseph Grips
Carel Jozeph Grips, of Charles Grips, zoals hij zich later liet noemen, wordt op 22 november 1825 geboren in Grave als zoon van Johann Hubertus Grips en Gertruyda Cruysen. Over zijn jeugd in grave is helaas niet zo veel bekend. Wel weten we dat hij een studie doet aan het seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Hij koos echter niet voor een leven als geestelijke, maar bekwaamt zich met toestemming van zijn ouders in zijn grote passie, de schilderkunst.

In 1850 gaat hij studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone kunsten in Antwerpen waar hij les krijgt van gerenommeerde kunstenaars, als Ferdinand de Braekeleer en Hendrik Leys. Tijdens zijn opleiding maakt Charles ook kennis met een nieuw medium, de fotografie, een ontdekking waar hij later gretig gebruik van zal maken. Na zijn terugkeer in Grave gaat Charles in de leer bij de schilder Jan Hendrik van Grootvelt. Uit deze periode stamt ook zijn eerste werk, waaronder een aantal prachtige litho’s van kerken en kloosters.

In 1868 besluit Charles om met zijn echtgenote, Hermina Gerdessen, naar Brussel te verhuizen. Brussel is op dat moment namelijk een van de hotspots in de Europese schilderkunst. In Brussel bekwaamt Charles zich in een genre, waarmee hij zijn naam vestigt. Mede ingegeven door de markt schildert hij met name interieurtjes; huiselijk taferelen met hardwerkende huisvrouwen en prachtige pronkobjecten.  Met behulp van het netwerk dat hij in Brussel opbouwt weet hij zijn werk naar een groot aantal landen, waaronder de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, te exporteren.

Veel van de modellen die Charles gebruikt in zijn schilderijen worden eerst gefotografeerd, waarna hij de foto verder uitwerkt in een getekende voorstudie. De modellen die hij aanvankelijk gebruikt zijn dienstmaagden, maar na opmerkingen van zijn handelsrelaties worden de dienstertjes vervangen door beter verkopende, in mooie gewaden geklede dames.

Na een verblijf van 13 jaar in Brussel keert Charles vanwege de teruglopende kunstmarkt terug naar Nederland. Hij vestigt zich in het Brabantse Vught waar hij na verloop van tijd een prachtig pand bouwt aan het Marktveld. Deze woning, die hoogstwaarschijnlijk ontworpen is door Grips zelf, staat nu nog steeds bekend als het Gripshuis. 

In deze periode verwerft hij de opdracht om de in aanbouw zijnde Sint Petrus kerk te decoreren met religieuze kunst. In de jaren die volgen schildert hij voor deze kerk onder andere de kruiswegstaties en de geheimen van de rozenkrans. Vrijwel zeker wordt hij hierbij geassisteerd door zijn zonen Frits en Ernest, die evenals hun vader gekozen hebben voor een leven als schilder. Alle grote schilderijen voor de kerk worden in het Gripshuis gemaakt en vervolgens via het grote atelierraam naar de Petruskerk getransporteerd.

Naast het religieuze werk voor de Petrus Kerk maakt hij in deze periode een groot aantal prachtige portretten van familieleden, notabelen en onbekende Vughtenaren. Hoewel Charles de respectabele leeftijd van 94 bereikte weten we over de laatste jaren van zijn leven maar weinig.  Wat we wel weten is dat hij langzaam blind werd en daardoor nauwelijks nog kon schilderen. In november 1920 overleed Charles Grips in Vught. Zijn uitvaart vond plaats in de Petruskerk waar hij omringd was door zijn zelf geschilderde werken.

Familie van Charles Joseph Grips

Donateurs

De donateurs van Stichting C.J. Grips