DONATIES

Stichting C.J. Grips
Is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. De stichting probeert haar doelen – zoals het in 2020 gerealiseerde project rondom Charles Grips – mede te realiseren met behulp van donaties van particulieren en bedrijven. Mocht u ons financieel willen steunen dan kunt u contact opnemen met het in de colofon vermelde emailadres.

Wat zijn de voordelen indien u schenkt aan de stichting C.J. Grips:

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Indien u geld schenkt aan onze ANBI-stichting mag u deze schenking onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Schenk- en erfbelasting
Aangezien de stichting C.J. Grips is aangemerkt als ANBI hoeft er geen schenk- of erfbelasting betaalt te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging aan onze stichting. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen.

Nadere informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl of www.anbi.nl

Portret van Charles Joseph Grips

Donateurs

De donateurs van Stichting C.J. Grips